Etusivu_EE

Oy Neptolux Ab on väljapääsuteede valgustitele spetsialiseerunud ettevõte, mis on toonud turule täiesti uue põlvkonna turvavalgustussüsteeme. Madalpingel talitlevad tooted põhinevad ainulaadsel, adresseeritud ja valgustuskohas akuga reserveeritud lahendusel.


Neptolux süsteemi eelised

Üldist

Turvavalgustussüsteemi ülesandeks on juhatada inimesed erinevates ohuolukordades, nagu näiteks tulekahju, elektrikatkestus, valgustuse kadumine või muudel normaalsest erinevatel juhtudel turvaliselt hoonest välja. Kõige olulisem on ootamatus olukorras vältida paanika teket ja tagada kiire ja turvaline väljumine.

Adresseeritud turvavalgustussüsteem koosneb eraldi asetsevast käiduseadmega varustatud keskseadmest, oma akudega varustatud evakuatsioonivalgustitest ja evakuatsioonipääsu ohutusmärkidest ning nõrkvoolukaablitega teostatud juhistikust.

Evakuatsioonipääsu ohutus- ja suunamärgid

Traditsiooniline Turvavalgustussüsteem sisaldab tavaliselt kahte eri valgustitüüpi – evakuatsioonipääsu ohutus- ja suunamärgid ja evakuatsioonivalgustid. Suunamärgid põlevad pidevalt ja vastavalt oma nimele juhatavad väljujatele kätte õige liikumissuuna.

Uutel valgusdioodpõhistel adresseeritud suunamärkidel kasutatakse painduvat Flex-it liigendkonstruktsiooni, mis võimaldab sama valgustit paigaldada nii seinale kui ka lakke. Neptolux valgustite materjaliks on tulekindlaks töödeldud ABS plast, tulekindlusklassiga UL94 V-O. Loe lisa

Evakuatsioonivalgustid

Evakuatsioonivalgustid süttivad ainult avarii- ja häireolukorras ja nende abil tagatakse väljumisteede piisav valgustatus, mis on vajalik turvaliseks väljumiseks ja päästetöödeks.

Turvavalgusti sfäärilisele pinnale on paigaldatud valgusdiood vastavalt Tampere Tehnikakõrgkooli valguslaboratooriumi arvutustele. Neptolux turvavalgustite materjaliks on tulekindlaks töödeldud ABS plast, tulekindlusklassiga UL94 V-O. Loe lisa

Keskseadmed

Süsteemi keskseadme NEPTO-254 abil saab automaatselt ja ilma vaevata teostada standardile SFS-EN 50172 vastavaid seadmeteste, rikkemonitooringut ja teavitust nii kohapeal kui ka kaugkäidu korras.

Adresseeritud keskseadmed NEPTO-254 põhinevad ainulaadsel, töökindlaks loodud seadme- ja aadressitehnikal, mida on kasutatud tulekahju teavitussüsteemides Prodex ja valvesignalisatsioonisüsteemides HHL juba mitmeid aastaid. Loe lisa

PRODEX FirEscape

Uue põlvkonna evakuatsioonisüsteem
PRODEX FirEscape